Share |
2012-04-10 A hét könyve
Régi Magyarországi Nyomtatványok (1656-1670) (4. kötet)

(Szerkesztette P. Vásárhelyi Judit, Budapest, Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, 2012.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztály (RMNy Szerkesztőség) munkájaként megjelent a retrospektív nemzeti bibliográfia új kötete, amely a korábbiak folytatásaként az 1656 és 1670 között részben vagy egészben magyar nyelven, illetve a történelmi Magyarország területén bármely nyelven (magyar, latin, német, biblikus cseh, román), nyomtatásban megjelent művek részletező bibliográfiája. A kötet 1071 nyomtatvány leírását adja közre a 2626. tételszámtól a 3696-ig, és 55 Appendix-tételt tartalmaz a 216. sorszámtól a 271-ig.

A kötet szerkezete és azon belül az egyes nyomtatványok leírása a korábbiakban alkalmazott és jól bevált tudományos módszert követi, azaz a nyomtatvány címének, fizikai jellemzőinek (terjedelem- és formátumadatok) közlését követően meghatározza annak műfaját, bemutatja tartalmi egységeit és szerkezetét, majd összefoglalja a szakirodalomnak a műre, szerzőjére, forrására, kiadási és kinyomtatási körülményeire vonatkozó állapításait. A leírások végén szerepelnek a példányadatok, amelyek arról is tájékoztatják a kutatót, hogy mely gyűjteményben lehet a tárgyalt kiadványhoz hozzájutni, és hogy az ott őrzött példány mennyire teljes.

A kézikönyv teljességre törekedve még azokat a nyomtatványokat is felveszi, amelyekből nem maradt fenn példány, de nyomtatásban való megjelenésük teljes bizonyossággal megerősíthető forrásközlésen alapul, továbbá azokat is, amelyek megjelenése nagy valószínűséggel feltételezhető. Ugyanakkor Appendixben adja közre azoknak a kiadványoknak a leírását, amelyek kizárandóak a nyomtatványok köréből, vagyis téves adatok alapján gondolta róluk a szakirodalom, hogy 1671 előtt keletkeztek, vagy hogy a történelmi Magyarország területén jelentek meg.

Külön egységként közli a kötet a tárgyalt nyomtatványok címlapjának, vagy annak hiányában egy lapjának a képét, amely a felbukkanó példányok azonosításához elengedhetetlen segítséget jelent.

A kötet használatát tíz mutató segíti.

Az RMNy 4. megjelenése sikeres és követendő példája a nemzeti könyvtár és az akadémiai szféra tudományos együttműködésének. A kötet a Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA (Pub K 85 330) támogatásával jelent meg.

 

(Forrás: OSZK)

« vissza

Más könyvek:

2018-03-23 Andrew Scull: Az őrület kultúrtörténete : a Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig
2012-09-10 Agárdi Péter: Kultúravesztés vagy kultúraváltás? (2012)
2012-04-10 Régi Magyarországi Nyomtatványok (1656-1670) (4. kötet)
2012-01-20 Gavalda, Anna: Vigaszág. Magvető, Budapest, 2009
2012-01-14 Claus, Hugo: Belgium bánata. L’Harmattan, Budapest, 2011
2012-01-04 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai I-II. SzOSz, Budapest, 1958
2011-12-16 Téli legendák - novellák. Magyar Könyvklub, Budapest, 2005
2011-12-12 Lehetetlen helyek csábítása. Geographia, Budapest, 2010
2011-12-09 Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Elektromedia Kft., Kerepes, 2009
2011-12-08 Yourcenar, Marguerite: Mint a futó víz. Európa, Budapest, 1986
2011-12-07 Móra Ferenc: Nekopogi kovács. Móra, Budapest, 1957
2011-12-06 Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet. Genius, Budapest, 1930
2011-12-05 Márkus István: Mackókirály és Kicsurka őzike. Móra, Bp., 1971
2011-12-04 Hopkins, Cathy: Szerelem életfogytig. Animus Kiadó, Bp., 1999
2011-12-01 Segal, Erich: Szerelmi történet. Európa Kiadó, Budapest, 1982
2011-11-23 Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok. Európa, Budapest, 2011
2011-11-09 Lovas Nagy Anna: Verazélet. Noran Könyvesház, Budapest, 2011
2011-11-02 Fischer, P.: Az első 100 nap a főnöki székben Mérték, Budapest, 2011, 212 o.
2011-10-18 Bergman, Ingmar: Laterna magica. Európa, Budapest, 2011
2011-10-10 Ishiguro, Kazuo: Ne engedj el... Cartaphilus, Budapest, 2011